اجباری/اختیاری بودن فیلدهای پیش فرض

منوی اصلی: تنظیمات » زیر منو: پنل کاربران » اجباری/اختیاری بودن فیلدهای پیش فرض

 

این امکان به دبیرخانه این اجازه را می دهد که بسته به نیاز خود، فیلدهای مدنظرش را اجباری و یا اختیاری نماید.

+++ منظور از اجباری این می باشد که کاربر در هنگام ثبت نام باید حتما این فیلد را پر کند، در غیر اینصورت سیستم به آن هشدار می دهد.

 

اجباری/اختیاری بودن فیلدهای پیش فرض : تی پی بین