متن راهنمای فیلدهای پیش فرض

منوی اصلی: تنظیمات » زیر منو: پنل کاربران » متن راهنمای فیلدهای پیش فرض

 

  • به منظور افزایش خوانایی سایت توسط کاربر، تمامی فیلدها دارای راهنما می باشند که تنظیمات مربوط به آنها در این قسمت تعبیه شده است.

 

متن راهنما : تی پی بین