فیلدهای داینامیک

منوی اصلی: تنظیمات » زیر منو: پنل کاربران » فیلدهای داینامیک

 

زیر منو فیلدهای داینامیک: این امکان به منظور اضافه کردن فیلدهای مورد نیاز دبیرخانه در قسمت های ثبت نام کاربران و ثبت مقاله تعبیه شده است. برای مثال در صورتیکه دبیرخانه  به آدرس محل کار کاربر را احتیاج داشته باشد، می تواند به سادگی هر چه تمامتر این فیلد را به قسمت ثبت نام کاربر اضافه نماید و یا در قسمت ثبت مقاله احتیاج به عنوان عربی مقاله نیز داشته باشد می تواند آن را اضافه نماید. ( تصویر شماره 1 )

 

فیلد داینامیک : تی پی بین

 تصویر شماره 1

 

منوی اصلی: تنظیمات » زیر منو: پنل کاربران » فیلدهای داینامیک » اضافه کردن فیلد داینامیک

 

اضافه کردن فیلد داینامیک: برای اضافه کرده یک فیلد جدید باید موارد زیر را بررسی و اعمال نمایید. ( تصویر شماره 2 )

 

اضافه کردن فیلد داینامیک : تی پی بین

 تصویر شماره 2 

 

 • زبان : در صورتی که نسخه دو زبانه را سفارش داده باشد باید تنظیمات را برای هر 2 زبان فارسی و انگلیسی اعمال نماییید و در غیر اینصورت تنظیمات فارسی کفایت می کند.
  1. فارسی:  با انتخاب زبان فارسی ، فیلد به نسخه فارسی پرتال اضافه خواهد شد.
  2. انگلیسی:  با انتخاب زبان انگلیسی ، فیلد به نسخه انگلیسی پرتال اضافه خواهد شد.
 • بخش: امکان اضافه کردن فیلدهای داینامیک به 2 بخش مشخصات مقاله و ثبت نام اعضاء فراهم شده است.
  1. مشخصات مقاله: در هنگام ثبت مقاله توسط کاربر، دبیرخانه بسته به نیاز خود می تواند فیلدهای مورد نیاز را به این قسمت اضافه نماید که ما برای آزمایش این قسمت فیلد ( عنوان انگلیسی مقاله ) را اضافه می نماییم. ( تصویر شماره 3 )
  2. ثبت نام اعضاء: در هنگام ثبت نام اعضاء، در صورت نیاز دبیرخانه به دریافت اطلاعات بیشتر از کاربر خود، می تواند فیلد مورد نیاز را اضافه نماید که ما برای آزمایش این قسمت فیلد ( آدرس محل کار ) را اضافه می نماییم. ( تصویر شماره 4 )
 • عنوان: عنوان مورد نظر برای فیلد جدید را باید در این محل وارد نمایید. 
 • متن راهنما: به منظور رابطه کاربری هر چه آسانتر برای کاربر، تمامی فیلدها دارای امکان اضافه و ادیت کردن می باشند تا دبیرخانه به راحتی بتواند راهنمای مورد نظر خود را اضافه نماید. 
 • نوع فیلد: بسته به متن در خواستی از کاربر در فیلد جدید باید نوع ان مشخص گردد. در صورتی که متن درخواستی از کاربر ترکیبی از حرف و عدد باشد نوع فیلد معمولی می شود و در صورتیکه متن درخواستی از کاربر فقط عدد باشد نوع فیلد عددی می شود و در صورتی که متن درخواستی از کاربر فقط تاریخ باشد نوع فیلد تاریخی می گردد.
  1. فیلد معمولی
  2. فیلد عددی
  3. فیلد تاریخی
 • اجباری: یکی از امکانات فوق العاده در این قسمت، قابلیت اجباری کردن فیلد جدید می باشد. اجباری بودن بدین معنی است که کاربر حتما باید این فیلد را پر کرده در غیر اینصورت سیستم از او می خواهد که این فیلد را پر نماید. با فعال کردن این قسمت فیلد جدید اضافه شده توسط دبیرخانه اجباری خواهد شد و در غیر اینصورت اختیاری خواهد بود.

  فیلد جدید مقاله : تی پی بین تصویر شماره 3 


فیلد مشخصات : تی پی بین

 تصویر شماره 4