سایر تنظیمات راه اندازی

تنظیمات » راه اندازی » موقعیت روی نقشه

 

تی پی بین

 

  • در این قسمت ایمیل مدیر دبیرخانه وارد می گردد. تمامی رویدادهای وب سایت مانند: ثبت نام اعضاء، ارسال چکیده محققین، داوری ها، تراکنش های مالی و غیره به این ایمیل ارسال می گردد. بنابراین در وارد کردن ایمیل مدیر  نهایت دقت را نمایید.