موقعیت روی نقشه

تنظیمات » راه اندازی » موقعیت روی نقشه

نقشه : تی پی بین

 

  • برای نمایش موقعیت شما در نقشه گوگل، کافی است پین قرمز رنگ را بر روی موقعیت مورد نظر خود قرار دهید وسپس دکمه ثبت را انتخاب نمایید.