تگ توضیحات و کلمات کلیدی

تنظیمات » راه اندازی » تگ توضیحات و کلمات کلیدی

 

تگ : تی پی بین

 

مهمترین کاربرد کلمات کلیدی و توضیحات در بهینه سازی سئو سایت می باشد. موتورهای جستجو کلمات کلیدی و توضیحات سایت شما را در نتایج جستجو به کاربر نمایش می دهند. این بخش دارای 2 فیلد اصلی می باشد:

 

  1. توضیحات : دبیرخانه رویدادها متناسب با همایش خود باید توضیحات مختصر و مفیدی را در حدود 170 کاراکتر برای این قسمت انتخاب و وارد نمایند. معمولا در این فیلد عنوان همایش و توضیحات مختصری در ارتباط با همایش آورده می شود.
  2. کلمات کلیدی: مهمترین کلمات رویداد خود را باید در این قسمت وارد نمایید. پس از وارد کردن هر کلمه دکمه اینتر را باید بزنید تا ثبت و در نهایت دکمه ثبت را انتخاب نمایید تا کلمات شما در دیتابیس سامانه ذخیره گردد. معمولا در این قسمت کلماتی مانند کنفرانس، همایش، کنگره به همراه محوره های اصلی آورده می شود.