داشبورد

به منظور دسترسی هر چه سریعتر و پیگیری امور مربوط به دبیرخانه از جمله: پیام ها، اعضاء تایید شده و نشده، مقالاتی که منتظر اختصاص داور هستند، مقالاتی که چکیده و اصل آنها تایید شده، مقالاتی که تایید نهایی شده اند و صورتحساب خود را پرداخت نموده اند و ... می توانید از قسمت داشبورد تمامی امور را پیگیری و مدیریت نمایید.

 


خانه : تی پی بین