لینک شبکه های اجتماعی

تنظیمات » راه اندازی » لینک شبکه های اجتماعی

 

شبکه های اجتماعی : تی پی بین

 

به منظور لینک دادن به شبکه اجتماعی رویداد خود، کافیست لینک صفحه ی خود را در فیلد متناظر قرار داده و سپس دکمه ثبت را انتخاب نمایید.