تاریخ های مهم

تنظیمات » راه اندازی » تاریخ های مهم

 

تاریخ های مهم : تی پی بین

 

تاریخ های مهم: یکی از مهمترین قسمت هایی که باید در تنظیمات آن نهایت دقت را داشته باشید تنظیمات مربوط به تاریخ های مهم می باشد. در صورت پیکربندی اشتباه این قسمت، در روند دریافت مقالات کاربران دچار مشکل خواهید شد. هر کدام ز آپشن ها را بصورت مفصل در ادامه توضیح خواهیم داد.

 

 1. امکان ثبت نام بدون در نظر گرفتن تاریخ : در صورت فعال بودن این قسمت ( ON بودن ) امکان ثبت نام و ارسال مقالات برای کاربران حتی بعد از پایان مهلت ثبت نام ( آپشن شماره 5 ) فراهم می باشد و کاربران و محققین فارغ از زمان می توانند در وب سایت کنفرانس ثبت نام و اقدام به ارسال مقاله خود نمایند.
 2. امکان ارسال چکیده بدون در نظر گرفتن تاریخ : در صورت فعال بودن این قسمت  امکان ارسال چکیده مقاله پس از پایان مهلت ارسال آن ( آپشن شماره 7 ) برای کاربران و محققین فراهم می باشد.
 3. امکان ارسال اصل مقاله بدون در نظر گرفتن تاریخ : در صورت فعال بودن این قسمت  امکان ارسال اصل مقاله پس از پایان مهلت ارسال آن ( آپشن شماره 9 ) برای کاربران و محققین فراهم می باشد.
 4. داوری چکیده انجام بگیرد : در صورت فعال بودن این قسمت، داوران حتما باید چکیده های مقالات ارسالی از طرف محققین بررسی و تایید نمایند و در غیر اینصورت کاربر می تواند بدون تایید شدن چکیده مقاله اش، اقدام به ارسال اصل مقاله خود نماید.
 5. تاریخ پایان ثبت نام برای ارسال مقاله :  منظور از تاریخ پایان ثبت نام برای ارسال مقاله، همان مهلت ثبت نام کاربران در سایت می باشد که دبیرخانه ها معمولا این تاریخ را حدود یک هفته قبل از برگزاری رویداد خود تنظیم می نمایند.
 6. تاریخ شروع ارسال چکیده :  این آپشن در حقیقت برای مشخص کردن زمان باز شدن ماژول دریافت چکیده برای محققین می باشد و پس از این تاریخ محققین می توانند چکیده مقالات خود را ارسال نمایند. ( لازم به ذکر می باشد که آپشن شماره 6 و 7 باید به دقت پیکربندی گردد، چونکه دوره زمانی تعریف شده این 2 تاربخ که حاصل تفریق تاریخ آپشن شماره 7 از 6 می باشد، در الگوریتم های سامانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت )
 7. تاریخ پایان ارسال چکیده : پس از پایان این تاریخ و همچنین  غیر فعال بودن آپشن شماره 2 ، ماژول دریافت چکیده غیرفعال می گردد و محققین  نمی توانند چکیده مقاله خود را ارسال نمایند. 
 8. تاریخ شروع ارسال اصل مقاله : این آپشن در حقیقت برای مشخص کردن زمان باز شدن ماژول دریافت اصل مقاله برای محققین می باشد و پس از این تاریخ محققین می توانند اصل مقالات خود را ارسال نمایند. ( لازم به ذکر می باشد که آپشن شماره 8 و 9 باید به دقت پیکربندی گردد، چونکه دوره زمانی تعریف شده این 2 تاربخ که حاصل تفریق تاریخ آپشن شماره 9 از 8 می باشد، در الگوریتم های سامانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت )
 9. تاریخ پایان ارسال اصل مقاله : پس از پایان این تاریخ و همچنین  غیر فعال بودن آپشن شماره 3 ، ماژول دریافت اصل مقاله غیرفعال می گردد و محققین  نمی توانند اصل مقاله خود را ارسال نمایند.
 10. تاریخ برگزاری کنفرانس : تاریخ برگزاری رویداد نیز توسط دبیرخانه مشخص می گردد و می تواند تغییر و یا تمدید گردد.
 11. تاریخ اعلام نتایج داوری : معمولا این تاریخ جنبه اطلاع رسانی و همچنین مفید برای برنامه ریزی محققین می باشد. این تاریخ معمولا حدود 20 تا 30 روز قبل از تاریخ برگزاری کنفرانس تنظیم می گردد.