تنظیمات زبان وب سایت

تنظیمات » راه اندازی » تنظیمات زبان وب سایت

تنظیمات زبان  : تی پی بین

 

همانگونه که از عنوان این امکان مشخص است،در صورت سفارش نسخه دوزبانه و یا نسخه هایی با زبان اختصاصی مانند عربی، دبیرخانه رویداد امکان مدیریت کاملا داینامیک این قسمت را دارا می باشد. 

  • زبان پیش فرض: این امکان به دبیرخانه این اجازه را می دهد که زبان پیش فرض سایت خود را در هنگام بارگذاری انتخاب نماید. بدین معنی که وقتی آدرس سایت را کاربر وارد می نماید، سایت بصورت فارسی و یا انگلیسی نمایش داده شود.
  • فعال کردن زبان های: فعال بودن و یا نبودن زبان های سامانه به انتخاب دبیرخانه می باشد. در صورت ON بودن، ان زبان برای دبیرخانه فعال می باشد.