راه اندازی

تنظیمات » راه اندازی

 

تنظیمات راه اندازی : تی پی بین

 

تنظیمات راه اندازی: این قسمت به منظور دسترسی به تنظیمات اولیه سامانه مدیریت رویدادهای تی پی بین تعبیه شده است و از این طریق تنظیمات زیر قابل دسترس است. تمامی موارد بصورت کامل در صفحه ی خودشان توضیح داده خواهند شد و در این قسمت بصورت تیتر وار آورده شده اند.

 

تیم طراحی تی پی بین متشکل از گرافیست های مجرب، آماده ارائه مشاوره ، طراحی و راه حل های گرافیکی برای رویداد شما می باشند.