قالب سایت

 تنظیمات » قالب سایت 

 

تنظیمات قالب : تی پی بین

 

تنظیمات قالب سایت: این قسمت به منظور ویرایش قالب سایت تعبیه شده است و از این طریق تنظیمات زیر قابل دسترس است. تمامی موارد بصورت کامل در صفحه ی خودشان توضیح داده خواهند شد و در این قسمت بصورت تیتر وار آورده شده اند.

 

تیم طراحی تی پی بین متشکل از گرافیست های مجرب، آماده ارائه مشاوره ، طراحی و راه حل های گرافیکی برای رویداد شما می باشند.