متن راهنما در صفحات مختلف

منوی اصلی: تنظیمات » زیر منو: پنل کاربران » متن راهنما در صفحات مختلف

 

علاوه بر متن راهنمای فیلدهای پیش فرض که راهنمای مستقیم و اختصاصی فیلدها می باشد، متن راهنما در صفحات مختلف این امکان  را برای دبیرخانه فراهم نموده است که با اضافه کردن راهنماهای کلی در صفحات مختلف در محیط کاربران و داوران به منظور رفع هر چه بیشتر مشکلات کاربران و داوران و خوانایی سایت اقدام نمایند. دبیرخانه ها می توانند با استفاده از تجربیات خود در برگزاری کنفرانس ها و آشنایی با مشکلات کاربران از هنگام ثبت نام در سامانه تا ارسال مقاله و نهایتا پرداخت های آنلاین و یا فش و ثبت نام نهایی، از این امکان استفاده  و اقدام به آموزش و راهنمایی کاربران خود نمایند.  در ادامه یک نمونه از نحوه استفاده از این امکان و جایگاه نمایش آن آورده شده است.

 

متن راهنما : تی پی بین

 نحوه استفاده از این امکان 

 

متن راهنمای نمونه : تی پی بین

 نحوه نمایش این امکان در محیط کاربر